Menu
Your Cart

Load cell

Tenzometriskie slodzes devēji pārveido deformāciju mainīgā elektriskā signālā. Tenzometriskais slodzes devējs ir elastīga metāla konstrukcija ar tam piestiprinātiem tenzopretestībām un citām palīgdaļām. Pēc kalibrēšanas pēc tenzorezistoru mainīgās pretestības vai deformācijas lielumu, kas ir proporcionāla devējam pieliktajam spēkam (svaram). Svaru tenzodevēji pēc formas var būt konsules, cilindra, 'S' veida , kā arī citu veida. Pēc aizsardzības no mitruma un putekļiem devējiem ir dažādas IP klases. Sprādziennedrošās vietās izmanto tenzometriskos slodzes devējus ar ATEX sertifikātu. Tenzometriskie devēji arī atšķiras pēc precizitātes klasēm. Tenzometriskais devējs ir viens no svaru sistēmas galvenajiem elementiem , tāpēc svarīgi ir izvēlēties svēršanas sistēmai vispiemērotāko devēju. Tenzometriskie devēji pēc elektroniskā daļas dalās analogos un digitālajos (ciparu) devējos. Digātālie devēji ir tādi paši kā analogiem, to korpusā ir iemontēts pārveidotājs, kurš pārveido analogo signālu ciparu signāla pašā devēja, nevis svaru indikatorā kā tas ir svēršanas sistēmās ar analogiem devējiem. Svaru Veikala (SIA „ BK systems”) speciālisti palīdzēs izvēlēties jūsu iekārtām vispiemērotākos slodzes tenzometriskos devējus, kā arī nepieciešamos aksesuārus to uzstādīšanai, veiks devēju montāžu, to instalāciju un komutāciju ar svaru indikatoru.