Navigācija
Jūsu grozs

Likumdošana

LATVIJAS LIKUMDOŠANA METROLOĢIJAS JOMĀ

Likums "Par mērījumu vienotību" (21.07.2006.) ar grozījumiem skatīt

Likums "Par atbilstības novērtēšanu" (01.05.2004.) ar grozījumiem skatīt


SAISTOŠIE MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

09.01.2007. MK noteikumi Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", ar grozījumiem skatīt

07.03.2006. MK noteikumi Nr.180 "Neautomātisko svaru atbilstības novērtēšanas noteikumi", ar grozījumiem skatīt

28.06.2005. MK noteikumi Nr.455 "Kārtība, kādā tiek veikta mērīšanas līdzekļu tipa apstiprināšana, pirmreizējā verificēšana un tirgus uzraudzība", ar grozījumiemapplication/pdf skatīt

25.08.2008. MK noteikumi Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu"

05.12.2006. MK noteikumi Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm"

27.07.2010. MK noteikumi Nr.673 "Noteikumi par metroloģiskajām prasībām mērīšanas līdzekļiem"