Navigācija
Jūsu grozs

Laboratorijas svari

Laboratorijas svari ar augstas precizitātes, parasti II klases galda svari kuri ir piemēroti izmantošanai kontroles un zinātniskās laboratorijās. Protams, ka nosaukums „laboratorijas svari” ir visai nosacīts , šie svari var tikt izmantoti arī citās vietās kur nepieciešama precizitāte. Galvenie tehniskie parametri izvēloties svarus ir maksimālais svars un precizitāte. Bieži svarīgs ir platformas izmērs, barošanas veids un papildus funkcijas. Svaru cena ir saistīta ar šiem parametriem , tāpēc lai nebūtu jāpārmaksā- jābūt precīzi zinamiem vajadzīgajiem parametriem. Reizēm ir lētāk nopirkt divus atsevišķus svarus , ka gribēt vienus ar ļoti universāliem parametriem. Svari var būt ar vienu vai diviem svēršanas diapazoniem. Divi diapazoni- tas nozīmē ka svariem līdz kādam svaram ir viens solis , pēc tam cits . Tas nodrošina precizitāti pie mazas noslodzes un stabilāku darbību pie lielākam slodzēm. Iegādājoties laboratorijas pievērsiet uzmanību arī tādiem svaru parametriem ka „ d” un „e” – precizitātei un solim. Viņi var atšķirties , vai arī būt vienādi. Ja Jums vajadzīga garantēta precizitāte 0,001 gr ,tad „ e „ jābūt 0,001 un bet ja svariem būs „ d „ 0,001 un e „0,01” svari nederēs . Svari var būt verificējami , kā arī tādi kuriem var būt tikai kalibrēšanas sertifikāts. Ja jūs gribat izmantot laboratorijas svarus reglamentētās metroloģijas sfērā – izvēlaties laboratorijas svarus kurus var verificēt. Katalogos tos parasti var atpazīt pēc zaļa M burta zīmes. Šiem svariem obligāti būs norādīts ne tikai „ e „ un „d „, bet arī ne tikai maksimālais bet arī minimālais svēršanas svars pie kura tiek garantēta svēršanas precizitāte. Kalibrēšanas sertifikāts ir pasūtams jebkuriem svariem , šeit svariem nav noteiktas prasības. Kalibrēšanas sertifikāts parādīs svaru patieso precizitāti , rādījumu atkārtojamību. Laboratorijas svari ir ļoti precīzs mērinstruments, tāpēc prasa ļoti rūpīgu izturēšanos pret viņiem un apmācītu personālu .. Nekādā gadījumā nav pieļaujama svaru platformas pārslogošana, jo tā var tikt sabojāts svaru tenzometriskais devējs , kuru nomaiņa var laboratorijas svaros ir dārga. Laboratorijas svaru pilns piedāvājums ir apskatāms firmas "AXIS" , „RADWAG” un "KERN" katalogos. „ Kern” un „RADWAG” izmanto svaru funkciju un īpašību apzīmēšanai katalogos piktogrammas . Lai gan abām firmām izmantotās piktogrammas ir līdzīgas , tomēr nav vienādas. Pēc piktogrammas var viegli saprast- kuriem svariem ir iebūvēts akumulators , vai baterija- kuriem nē, kuri ir saslēdzami ar datoru ar RS portu , kuriem ir izstrādājumu skaitīšanas funkcija, Dažiem svariem ir iespēja piekārt svaru apakšā svēršanai āķi (Kern katalogā piktogramma UNDER , „Radwag” Under-hook weighing ) Lai varētu veikt svaru paškontroli ieteicams iegādāties arī attiecīgas precizitātes atsvarus, ar kuriem regulāri pārbauda svaru rādījumus . Atceraties ka sākt strādāt ar precīziem elektroniskiem mērinstrumentiem var tikai pēc minūtēm desmit , kad viņi tiek ieslēgti . Pārliecināties, ka svari ir nolīmeņoti , ja vajadzīgs pieregulējiet svaru līmeņi ieskrūvējot vai izskrūvējot svaru kājas. Par piemērotāko Jūsu vajadzībām laboratorijas svaru iegādi zvaniet uz kontakttālruni, vai rakstiet uz e pastu info@svaruveikals.lv .