Navigācija
Jūsu grozs

Tirdzniecības svari

Tirdzniecības svarus izmanto pārdodot sveramu preci pircējiem, kā arī preci marķējot, fasējot un iepakojot. Tirdzniecības svaru celtspēja parasti ir līdz 15 kilogramiem, bet mēdz būt arī versijas ar lielāku celtspēju. Ja pircējs pērk kaut ko daudz - prece tiek svērta pa daļām un pēc tam svērumu saskaitīti. Jaunākajiem tirdzniecības svaru modeļiem ir dubultais solis, piemēram svariem ar maksimālo slodzi 15 kg solis līdz 6kg ir 2g no 6kg līdz 15kg solis ir 5g. Pie tirdzniecības svariem var arī pieskaitīt svarus ar etiķešu drukāšanas sistēmu, jeb svarus kurus izmanto preču iefasēšanai lielveikalos. Uz etiķetēm tiek norādīts preces nosaukums, sastāvs, cena par kilogramu, svars, summa, izgatavošanas un derīguma datums un pārdevēja nosaukums. Svītru kods, kuru saprot veikala kases sistēmas, tiek ģenerēts automātiski. Tirdzniecības svariem displeji ir divās pusēs, lai rādījumus var redzēt gan pārdevējs gan pircējs. Atkarībā no svaru modeļa displeji ir svaru korpusā vai uz statīva. Displeji mēdz būt LED vai LCD. LED displeji tirdzniecības svariem labāk nolasāmi telpās, bet tos var būt apgrūtināti nolasīt spožā saulē. Svariem ar iebūvētu akumulatoru parasti izmanto LCD displejus, jo tie mazāk tērē elektrisko enerģiju. Lai labāk varētu saskatīt LCD displeja rādījumus tumšā telpā, LCD displejam ir papildus apgaismojums, kas pats ieslēdzas vai atslēdzas tiklīdz prece tiek uzlikta vai noņemta no svariem. Tas palīdz taupīt akumulatora enerģiju.


Tirdzniecības svariem mēdz būt atmiņas (PLU) klaviatūra. Tajā var ierakstīt biežāk lietotās cenas svaru atmiņā un izsaukt ar vienu taustiņa piespiešanu. Tirdzniecības svariem var būt arī pirkuma summēšanas un atlikuma izdošanas funkcijas. Lai tirdzniecības svari rādītu precīzi tie uzstādot jānolīmeņo ar iestrādātā līmeņrāža palīdzību. Svaru līmeni noregulē skrūvējot svaru kājas un uzskatāmi par nolīmeņotiem, ja svari stāv stabili uz visām kājām un gaisa burbulis ir svaru līmeņrāža vidū.


Tā ka tirdzniecības svarus izmanto komerciāliem norēķiniem svariem jābūt verificētiem. Pērkot svarus pārliecinieties ka tos drīkst izmantot reglamentētās metroloģijas sfērā un ka svari ir verificēti. Jāpārliecinās, ka pērkamiem tirdzniecības svariem ir veikta atbilstības novērtēšana kā mērīšanas līdzeklim, ko apliecina CE atbilstības marķējums. Pie CE zīmes paziņoto institūciju numurs/-ri (četri cipari) un tā gada pēdējie divi cipari, kad uzlikts CE marķējums, M zīmes metroloģiskais papildmarķējums un ka svariem pievienota atbilstības deklarācija. Pērkot jaunus tirdzniecības svarus pirmreizējā verifikācija ir derīga divus gadus. Pēc tam svari ir jāverificē reizi gadā, kā arī pēc katra remonta ja tas tiek veikts ar svaru korpusa atvēršanu un aizsarg uzlīmju noņemšanu. Svari tiek aizsargāti no iejaukšanās viņu darbībā ar speciālu blombējumu vai aizsarguzlīmēm. Bez šīm uzlīmēm svaru verifikācija nav derīga,. Svaru ekspluatācijas laikā jābūt uzmanīgiem lai netiktu bojātas šīs uzlīmes, kā arī citi svaru marķējumi. Valsts metroloģiskajai kontrolei pakļautos tirdzniecības svaru atkārtoto verificēšanu var veikt akreditētas metroloģiskās laboratorijas, par kurām informācija ir atrodama Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja (LATAK) mājaslapā (www.latak.lv).

Parādīt 1 līdz 3 no 3 (lapuses: 1)