Navigācija
Jūsu grozs

Tirdzniecības svaru noma

Tirdzniecības svaru noma

Svaru nomas cena

par dienu - 6 EUR

2-30 dienas - 4 EUR


Svari ir verificēti komercdarbībai, ķīlas nauda - 40eur

Tehniskie dati

Maksimālais svars 15 kg

Solis 2/5 gr

Sistēmas spriegumsDC ;5 V

Barošanas spriegums AC 240 V (+10%-15 %)

Darba temperatūrā-10 0C + 40 0C

Enerģijas patēriņš-

Pamatsistēmā apmēram 29,3 mA

Pamatsistēma un displeja apgaismojumsapmēram 67,2 mA

Pamatsistēma un displeja apgaismojums un RS232 apmēram 84 mA

Akumulatora darba laiks bez displeja apgaismojumaapmēram 160 st

4.00€
  • Pieejamība: Ir pieejams

Uzstādietelektroniskos tirdzniecības svarus uz plakanas stabilas virsmas.

Izvairieties no straujam temperatūras svārstībām.

Nepakļaujiet elektroniskos tirdzniecībassvarus EMI izstarojumam.

Pirms lietošanas nolīmeņojiet svarus regulējot ar svaru kājām līdz līmeņa burbulis ir vidū.

Pēc ieslēgšanas ļaujiet svariem iesilt 3-5 min pirms sāciet tos lietot.

Ieslēdzot el;ektroniskos svarus svaru platformai jābūt tukšai.

Nepārslogojiet svaru platformu.

Novietojiet sveramo objektu elektronisko tirdzniecības svaru platformas vidū.

Turiet elektroniskos tirdzniecībassvarus sausā vietā.

Ja ilgstoši nelietojiet svarus uzlādējiet svaru akumulatoru ik pēc 3 mēnešiem.

Uzlādējiet svarus vienmēr kad svaru displejā parādās akumulatora simbols.

 

Klaviatūras taustiņi.

OFF tirdzniecību svaruizslēgšana. Paturiet taustiņu OFF nospiestu divas sekundes un svari izslēgsies

ONtirdzniecību svaru ieslēgšana

M+ summēšanas taustiņš. Summē līdz 20 pirkumiem – svaru,vienības cenu , kopējo cenu.

MRsummēšanas apskate. Var apskatīt visu svērumu svaru , cenu par vienību un kopējo cenu.

MC atmiņas dzēšanas taustiņš.

T taras noņemšanas taustiņš.

QTY kad ievadīta vienības cena piespiediet QTY taustiņu un ievadiet skaitu. (līdz 99 gab)Summas displejā parādīsies summa.

+ piesummēšanas taustiņš. Piesummē vienības vai kopējai cenai.

CHaprēķina izdodamo atlikumu pircējam.

Zpiespiedu nulles taustiņš. Tikai ja displejs rāda mazāk ka 2 %no svaru maksimālās celtspējas.

CEnodzēš vienības cenu.

PLUcenu atmiņas taustiņš.

P1/P2 grupas pārslēgšanas taustiņš , starp P1-P10 un P11-P20.

0-9ciparu taustiņi. 

Pamata funkcijas. 

Uzlieciet konteineri un nospiediet T (tara). Pēc ievietojot jebkuru priekšmetu konteinerā jūs redzēsiet to netto svaru.

Piespiediet M+ lai summētu līdz 20 svērumiem. Lai summētu jābūt svaram un vienības cenai.

Piespiediet MRlai izsauktu un redzētu summēto svaru , vienības cenu un kopējo cenu.

Piemēram - ja gribat summēt trīs svērumus nospiediet MR lai redzētu pirmā svēruma saglabātos datus , vēlreiz – lai redzētu otrā svēruma datus , trešo reizi lai redzētu trešā svēruma datus un ceturto reizi lai redzētu svērumu kopsummu. 

Pieskaitīšanas funkcija

  Piespiediet + taustiņu priekš zināmās vienības cenas vai kopējās cenas, kuru pieskaitīt klāt vienības vai pilnajai cenai. Svara lodziņš parāda pievienošanas reižu skaitu.

Apmaksas atlikums

  Piespiediet CH pogu un ieraksties apmaksas summu, svari automātiski izrēķinās atlikumu priekš klienta. Piemēram: Kopējā summa ir 15 € un klients samaksā 20 €, tad nospiediet atlikuma pogu(CH) un ierakstiet 20, tad preces cenas lodziņš parādīs ciparu 5, kā atlikumspriekš klienta. 

P1/P2 Cenas apskate (PLU) lapa 1 un 2

  Nospiediet P1/P2 pogu lai izvēlētos starp PLU grupu 1(1 lapa) P01-P20 un PLU grupa 2(2 lapa) P21-P40 (Izvēlētās grupas (P1 un P2) indikators uz LCD displeja iedegsies) 

Saglabāt preces apskati (PLU)

  Ievadiet preces vienību un nospiediet (PLU) pogu, tad nospiediet vien no 20 PLU atmiņām(P10-P20) un vienības cena tiks saglabāta izvēlētajā numurā. Lai nomainītu saglabāto preces vienību atkārtojiet šos pašus soļus. 

Kļūdu paziņojumi

[Err H]Sākuma nulles svars ir par augstu(virs 10% no maksimālās kapacitātes)

[Err L]Sākuma nulles svars ir par zemu (zem 10% no maksimālās kapacitātes)

[Err N]Nestabila iekšējā vērtība

[hhhhhh] Pārslodze, virs maksimālās kapacitātes + 

Uzrakstīt atsauksmi