+371 28374072
Automātiskie bunkura svari

Автоматические бункерные весы

 

 

Автомобильные весы отличаются по виду взвешивания автомобилей – платформенные весы, на которых взвешивают всю машину сразу, или осевые весы, на которых проводится взвешивание автомашины по осям, и потом, суммируя оси, получают общий вес автомобиля. 

Весы для взвешивания контейнера состоит из двух платформ размером 3000 x 1500 мм, каждой платформы грузоподъемностью 25 000 кг. общaя нагрузка до 50 000 кг , платформы с п ружиненными амартизаторами , который защищает платформу и тензодатчиков от динамической перегрузки.

Платформенные весы используются для взвешивания различных предметов. Электронные платформенные весы состоят из металлической платформы, которая может быть прямоугольной формы, ∏ видная или стержневого типа, и весовой электроники.

Напольные весы - это весы, которые размещаются на полу, но не имеют большой платформы. Mаксимальный вес для этих весов обычно есть до 150 кг. При работе с весами с более низким максимальным весом необходимо быть осторожным с их размещением, чтобы обеспечить точное измерение.

Гидравлическая тележка с весами представляет собой мобильную конструкцию, которая ускоряет процесс взвешивания на складе. Датчик веса установлен на вилочных тележках и подключен к индикатору веса. Индикатор весов питается от батареи и обеспечивает длительную и автономную работу системы.

Мы предлагаем весы для взвешивания разных животных. Они будут полезны везде, где работа связана с животными, от животноводов до ветеринаров. Мы можем построить v и сделать весы в соответствии с вашими конкретными требованиями.

Настольными весами условно называют весы, которые на дисплее показывают только вес, в отличие от торговых весов, которые показывают еще и цену и сумму, и счетных весов, которые показывают также и количество одинаковых изделий.

Торговые весы используются при продаже взвешенного продукта клиенту, а также при маркировке и упаковке продукта. Средний максимальный вес для этих весов составляет до 15 кг, но также доступны шкалы с более высоким предельным весом.

Счетные весы – это обычно электронные весы с одинаковой функцией счисления изделий. Весы имеют один или три дисплея весов. Если имеются три дисплея, тогда один дисплей весов показывает вес товара на платформе весов, второй – вес одного изделия, третий количество изделий на весах.

Весы с повышенной точностью измерения массы используются на различных производствах для обеспечения технологических процессов, контроля и в научных лабораториях, ювелирных мастерских и магазинах.

Бункерные весы в каждом случае бывают разными, поэтому сначала должны точно формулироваться требования. Точная формулировка требований сэкономит Ваше и наше ценное время и ресурсы. Этот первый шаг очень важен, поэтому мы рекомендуем клиентам привлечь нашу компанию с начала проекта.

Весы кранов варьируются в зависимости от материала корпуса, емкости, защиты от влаги, дисплея и типа дистанционного управления.

Мы предлагаем встроенные весы в различных машинах - фронтальные погрузчики, грузовики и подъемники. Многие производители предлагают такие машины с заводскими весовыми системами, но также возможно установить весы позже.

Весы

Pašlaik svaru tehnikā visizplatītākie ir elektroniskie svari, bet mehāniskie svari vairs praktiski netiek piedāvāti. Svarīgākie svaru parametri ir  svaru maksimālā iespējama noslodze  un nepieciešama precizitāte, ka arī nepieciešamais platformas izmērs.  Protams, ka klientiem ir ļoti svarīga svaru cena. Tomēr vispirms janoskaidro svaru atbilstība  vajadzīgajiem tehniskajiem parametriem, jo orientēties tikai uz svaru cenu, ignorējot citus parametrus nebūtu ieteicams.

Atkarībā no vides kur tiks lietoti svari tiem var būt dažada līmeņa aizsardzība no mitruma. Iespējami arī svari kuriem ir sprādziendroši un ar ATEX sertifikātiem. Elektroniskiem svariem ir pieejamas visdažādākās  funkcijas, bet visizplatītākā funkcija ir TARA. Mehāniskiem svariem šāda nepieciešama funkcija nebija. Elektroniskie svari tiek regulēti un pārbaudīti ar atsvariem uzstādīšanas vietā. Dažiem cilvēki ir pārsteigti, ka svari jāregulē tāpēc ka  zemes pievilkšanās spēks – brīva kritiena paātrinājums ir atšķirīgs dažādās pasaules vietās, tas atkarīgs no ģeogrāfiskā platuma grāda.  Latvijā gravitācijas paātrinājums g=9,816 m/S 2, bet tepat  piemēram Somijā g=9,8219. Tas jāņem vērā iegādājoties svarus. Ja svaru atbilstības deklarācija izdota tālu no lietošanas vietas un tajā uzrādītais g stipri atšķiras no lietošanas vietas, svari ir jāregulē. Protams šīs izmaiņas nav lielas un visvairāk tās jāņem vērā kad runa iet par augstas precizitātes laboratorijas svariem. Vēl pasaulē mēdz būt atšķirīgi arī spriegumi un elektriskie barošanas spraudņi, ir arī valstis kas neizmanto kg kā mērvienību, bet gan mārciņu. Tāpēc pērkot svarus citā valstī  pievērsiet uzmanību šīm lietām.

Ja svarus paredzēts izmantot komercdarbībā - noskaidrojiet vai nepieciešams atbilstības sertifikāts un verifikācija, vai pietiek ar svaru kalibrēšanas sertifikātu. Kalibrēšanas sertifikātu var uztaisīt jebkuriem svariem bez ierobežojuma. Kalibrēšanas sertifikāts der, ja svarus izmanto tikai kādā ražošanas procesa starpposmā. Lai svarus varētu verificēt un izmantot reglamentētā metroloģijas sfērā – svariem jābūt uzlīmēm, kas liecina par atbilstību prasībām un atbilstības sertifikātiem. Svariem obligāti jābūt verificētiem ja tos izmanto masas noteikšanai komercdarījumos,  masas noteikšanai, lai aprēķinātu nodevas, tarifus, nodokļus, prēmijas, soda naudas, kompensācijas, atlīdzības vai tamlīdzīgus maksājumus;  masas noteikšanai normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, kā arī eksperta atzinuma sniegšanai tiesā;  ķermeņa masas noteikšanai ārstniecībā, lai novērtētu un novērotu pacientu fizisko attīstību, diagnosticētu slimību un noteiktu ārstēšanu;  masas noteikšanai, lai pagatavotu zāles pēc receptes, kā arī masas noteikšanai analīzēs, ko veic medicīnisko izmeklējumu un farmācijas laboratorijās;  masas noteikšanai maksas aprēķinam tirdzniecībā un preču fasēšanā.  Viena no pazīšanas zīmēm katalogos zīme  M, šai zīmei jābūt arī uz svariem kopā ar gadu skaitli kurā veikta svaru pirmreizējā verifikacija. Vēl uz svariem jābūt laboratorijas idenfikācijas  numuram, kura veica svaru pirmreizējo verifikāciju.