+371 28374072

Divu vai viensekciju luksofori ar 100mm LED spuldzēm, pieejami zaļā un sarkanā krāsā.

180.00 €

Divu vai viensekciju luksofori ar 200mm LED spuldzēm, pieejami zaļā un sarkanā krāsā.

216.00 €

Svaru indikators, jeb svaru termināls - viena no svarīgākajām svēršanas sistēmas sastāvdaļām. Svaru indikators sastāv no barošanas bloka, mātes plates ar procesoru, displeja, klaviatūras, korpusa, ligzdas un papildus elektroniskās plates.

Tenzometriskie slodzes devēji pārveido deformāciju mainīgā elektriskā signālā. Tenzometriskais slodzes devējs ir elastīga metāla konstrukcija ar tam piestiprinātiem tenzopretestībām un citām palīgdaļām.

Displejus izmanto, lai uzrādītu papildus informāciju ārpus svaru indikatora. Piemēram, lai uzrādītu kravas svaru automašīnas šoferim, pie svēršanās uz autosvariem. Lai papildus displejus varētu programmēt un izmantot manuāli vai automātiski, ir nepieciešama speciāla programma.

Svaru komponentes

Elektroniskie svari sastāv no šādām elektronikas daļām - devējiem, savienojumu kārbas un indikatora, tāpēc lai varētu ražot un remontēt svarus mūsu noliktavā vienmēr ir plašs klāsts svaru elektronikas daļu.

Devējs ir elektroniska ierīce kas uztver slodzi un kurā mainās pretestība atkarībā no spiediena uz to. Devēji pēc formas ir dažādi – paralelograma, mucveidīgi, 'S' viedīgi. Devēji var atšķirties arī pēc signāla veida - analogi un digitāli. Analogie devēji atkarībā no noslogojuma maina analogā signāla lielumu. Digitālie devējs ir pēc uzbūves tādi patši kā analogaie, tikai tajos vēl ir iebūvēts procesors kas pārveido devēja analogo signālu par digitālo. Atkarībā no devēja veida arī savienojumu kārbas un indikatori ir atšķirīgi digitālajiem un analogajiem svaru devējiem. Atkarībā no izmantošanas vietas un slodzes izvēlas svaru devējus pēc tipa, celtspējas, materiāla un mitruma aizsardzības. „Svaru Veikals" palīdzēs izvēlēties jūsu projektam pašus piemērotākos svaru devējus, lai tie nodrošinātu nepieciešamo precizitāti un kalpotu ilgu laiku. Ja svaru devēji ir vairāki - tos savieno speciāla savienojumu kārbā.

Savienojumu kārba analogajiem svaru devējiem ir ar potenciometriem devēju precīzākai pieregulēšanai pēc uzstādīšanas. Svaru devēju savienojumu kārbas atšķiras ar materiālu - plastmasas, alumīnija un nerūsējoša tērauda korpusi. Devēju savienošanas kārbas atšķiras arī ar ievadu skaitu. Dažu ražotāju svaru devēju savienošanas kārbām ir arī aizsardzība pret pārspriegumu.

Loti svarīgs svaru sistēmas elements ir svaru indikators. Svaru indikatoriem ir daudz parametru, kuri būtu jāievēro pie to izvēles. Digitāliem devējiem jāievēro ka svaru devējiem un indikatoram jābūt no vienas ražotājfirmas. Analogos indikatorus var izmantot ar dažādu ražotāju analogajiem svaru devējiem. Izvēloties indikatoru jāzina cik devējus var pievienot pie indikatora. Svaru indikatoru korpuss var būt no plastmasas, alumīnija vai nerūsējošā tērauda. Atkarība no darbu vides jāizvēlas arī indikatora korpuss. Svaru indikatori ir viendiapozona un daudzdiapozona. Daudzdiapozona - parasti tas nozīmē, ka svariem mainās solis pie kāda lieluma.

Indikatoriem var būt dažādas izejas. Populārākā ir RS 232, bet ir indikatori ir arī ar RS 485, analogajā mV un mA, ethernet, ModBus un releju izejām. Ja vēlaties pieslēgt svaru automatizācijas sistēmām jāpievēŗšs uzmanība svaru indikatora komandsignālu ieejām un izejām. Mūsu speciālisti palīdzēs Jums orientēties piedāvājumā un atradīs visslabako risinājumu no daudzu ražotāju piedāvājuma.